วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

VPN คืออะไร

VPN (Virtual Private Network) คือการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเฉพาะ (เครือข่ายต่างประเทศ หรือ เครือข่ายสำนักงาน) โดยผ่านเครือข่ายสาธารณะ (เครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

โดยเป็นการเชื่อมต่อที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานว่าต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเท่านั้นจึงจะเชื่อมต่อได้ และต้องมีการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าผู้อื่นไม่สามารถดักจับข้อมูลและไม่สามารถใช้งานข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ตได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น