วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทดสอบความเร็วเน็ต

ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในที่สาธารณะหรือจะเป็นร้านที่เปิดบริการให้เล่นอินเตอร์ทั้งโรงเรียนและติดใว้ที่บ้านตัวเองก็ตามแต่ละสถานที่การโหลดหน้าเว็บ ไฟล์งานข้อมูลต่างๆจะเห็นได้ว่าแต่ละสถานที่นั้นความเร็วจะต่างกันเพราะอะไร? ก็เพราะในแต่ละสถานที่นั้นมีการแชร์เน็ตภายในวงแลนทั้งแบบต่อสายและไร้สายอย่าง Wifi ก็จะทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลง แล้วแต่ละที่นั้นความเร็วก็ต่างกัน

วันนี้ผมมีเว็บไซต์เว็บไซต์ที่จะทำให้คุณทราบว่าอินเตอร์เน็ตที่กำลังใช้งานอยู่นี้มีความเร็วในการดาวน์โหลด (Download) กี่เมกและความเร็วในการอัปโหลด (Upload ) นั้นเท่าไหร่ ในการเช็คความเร็วอินเตอร์เน็ตนั้นต้องทราบไว้ก่อนเลยว่าอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่นั้นใช้กันหลายเครื่องหรือไม่ถ้าใช้หลายเครื่องให้เลิกใช้ทั้งหมดให้เหลือเฉพาะเครื่องที่จะทำการทดสอบเพื่อจะได้ผลที่ตรงและแม่นยำยิ่งขึ้น แล้วต้องทดสอบหลายๆครั้งแต่ละครั้งก็ต้องแบ่งเวลาเช่น เช้า กลางวัน เย็น เหมือนการกินอาหารแต่ละมื้อนั้นและ เมื่อทดสอบตามเวลาดังกล่าวแล้วก็ให้นำมาเปรียบเทียบและเฉลี่ยออกมาว่าความเร็วจะประมาณเท่าไหร่

ในการทดสอบความเร็วเน็ตก็จะมีหลากหลายเจ้าที่ให้บริการเช็คความเร็วอินเตอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศตามนี้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น