วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิธีบีบอัดไฟล์ให้เล็กลง

ตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้การรับส่งไฟล์ทางอีเมล์นั้นใช้เวลาในการส่งไฟล์แต่ละไฟล์ได้รวดเร็วขึ้น โดยการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง โดยยังมีข้อมูลอยู่ครบเหมือนเดิมไม่หายไปไหน ไฟล์ที่บีบอัดเสร็จจะมีขนาดที่เล็กลงทำให้เหลือเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลมากขึ้น โดยไฟล์ที่ได้จะเป็นนามสกุล .ZIP หรือ .RAR แล้วแต่โปรแกรมที่ใช้ การเลือกที่จะบีบอัดแบบใดแบบหนึ่ง ทำได้ทั้งไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์พร้อมกัน ในการส่งอีเมล์แต่ละครั้งถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้ใช้เวลานาน หากเน็ตผู้ส่งไฟล์นั้นช้าให้ ทดสอบความเร็วเน็ต ก่อนก็ได้

หรือหากต้องการนำข้อมูลเข้าแฟรชไดรว์แต่เหลือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอยู่น้อยไม่สามารุบันทึกข้อมูลลงไปได้ก็ให้ใช้วิธีบีบอัดไฟล์เพื่อย่อขนาดไฟล์ให้เล็กลงเพื่อให้สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ยังไงละครับ วิธีบีบอัดไฟล์ให้เล็กลง ถ้าเป็นไฟล์รูปภาพที่มีอยู่หลายรูปก็ให้ลากคลุมดำทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะที่ต้องการโดยการกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ หลังจากนั้นคลิกขวา เลือกคำสั่ง Send To > Compressed (Zipped) Folder ตอนนี้ไฟล์ต่างๆ ก็จะถูกบีบอัดข้อมูลรวมกันลงในโพลเด้อใหม่ เมื่อคลิกที่ไฟล์บีบอัดก็จะเห็นว่าไฟล์มีขนาดเล็กลงแล้ว

เครื่องที่จะสามารถเปิดไฟล์บีบอัดนี้จะต้องมีโปรแกรมบีบอัดเช่นเดียวกับตอนบีบอัด เครื่องใครที่ยังไม่มีให้ไปดาวน์โหลดที่นี่ WinRAR (โหลดโปรแกรมบีบอัดไฟล์) เป็นโปรแกรมบีบอัดที่นิยมใช้กันทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น